ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Zápis ze shromáždění členů 7.9.2017

Zápis ze shromáždění členů 7.9.2017

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při základní umělecké škole Vítězslava Nováka, 539 73 Skuteč, okres Chrudim

Zápis ze shromáždění členů 7. 9. 2017 v 16:00 hodin

Schválený program jednání: 1. Zahájení, schválení programu, zpráva o činnosti.

                                                 2. Zpráva o hospodaření.

                                                 3. Schválení hospodaření a příspěvků.

                                                 4. Různé, diskuse.

                                                  5. Závěr.

Předseda výboru přivítal všechny přítomné, výbor a předal slovo řediteli školy.

Ředitel Jan Papež, představil pedagogický sbor a sdělil informace o škole: stavy žáků v jednotlivých oborech, výsledky soutěží, „Skutečský slavík“, soustředění souborů, koncerty,..

2. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za uplynulé období

  • zůstatek finančních prostředků  SRPDŠ k 31. 12. 2016 celkem 43.699,13 Kč
  • zůstatek účtu SRPDŠ k 31. 12. 2016 činí 34.210,13 Kč, pokladní hotovost 9.489,- Kč
  • vybrané členské příspěvky ve školním roce 2016/17 činí 24.700,-Kč
  • použití finančních prostředků SRPDŠ k financování darů absolventům školy, příspěvek na soustředění (stravné, cestovné), soutěže a festivaly (startovné, stravné, cestovné), doprava žáků na koncerty, pořádání Skutečského slavíka, přehlídka pěveckých sborů

3. Shromáždění členů schválilo:

  • hospodaření SRPDŠ za rok 2016
  • členský příspěvek ve výši 100,-Kč, beze změn za stávajících podmínek

4. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Bez připomínek.

5.  Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na dnešním shromáždění členů, popřál všem bezproblémový a úspěšný nový školní rok a shromáždění ukončil.

Seznam přítomných viz. přiložená prezenční listina

Zapsal: Jaroslav Kyncl

Datum vložení: 7. 9. 2017 12:01
Datum poslední aktualizace: 13. 1. 2021 12:05

Naši podporovatelé