ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Historie


Základní umělecká škola Vítězslava Nováka zahájila svoji činnost jako samostatná LŠU ve školním roce 1967/68. K 1.9. 1990 byla přejmenována na Základní uměleckou školu. Právní subjektivitu získala na základě usnesení městského zastupitelstva ve Skutči dne 13.5.1998 s účinností od 1. 9. 1998. Zřizovatelem je město Skuteč.

Na základě „Rozhodnutí“ vydaného Školským úřadem Chrudim je od 1.3. 2000 změněn název školy na „Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim“. Kapacita školy je stanovena na 350 žáků se studijními obory

  • hudební
  • výtvarný
  • taneční
  • literárně - dramatický

Na žádost o zvýšení kapacity ze dne 27. 11. 2001 vydává MŠMT podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 Zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů „Rozhodnutí“, kterým se mění zařazení do sítě škol, s účinností od 1. 9. 2002 je zvýšena kapacita školy na 400 žáků.

Sídlo školy je v jednom bloku budovy společně s gymnáziem Suvereního řádu maltézských rytířů (GSŘMR), ul. V. Nováka č. 934. Součástí školy je pobočka v Proseči a detašovaná třída výtvarného oboru v Perálci.

Naši podporovatelé