ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Výročí školy

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Ve školním roce 2018/19 si připomeneme 60 let od založení LUŠ (dnes ZUŠ) ve Skutči, která navázala na kulturní tradici města reprezentovanou např. spolkem Rubeš a rodinou Havlů.

V rámci tohoto výročí budeme pořádat jarní koncert na kterém se představí soubory hudebního oboru, taneční obor a součástí bude i výstava výtvarného oboru. Termín koncertu bude zveřejněn na stránkách školy www.zus-skutec.cz .

Profil základní umělecké školy

Kapacita školy je 400 žáků, ale poptávka po vzdělávání na naší škole již několik let tuto kapacitu převyšuje. Vyučujeme žáky podle školního vzdělávacího programu. Škola v současnosti nabízí vzdělávání ve třech oborech: hudební, taneční a výtvarný. Žáci ke studiu jsou přijímání od 5ti let.

Výuka probíhá v prostorách hlavní budovy: Vítězslava Nováka 934, 539 73 Skuteč, okres Chrudim

a na pobočce v Proseči: Proseč 70, 539 44 Proseč (bývalá budova mateřské školy).

Žáci se pravidelně účastní soutěží jak celorepublikových, tak i mezinárodních a získávají krásná ocenění.

Základní umělecká škola také pravidelně spolupracuje s mateřskými, základními školami, gymnáziem ve Skutči a i se školami z blízkého okolí.

Srdečně Vás zveme na všechny akce naší školy.

Datum vložení: 28. 6. 2019 13:03
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 13:04
Autor:

Naši podporovatelé