ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Informace k provozu školy od 24. května 2021

Obnovení prezenční výuky

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

 

Informace k provozu školy od 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 probíhá veškerá výuka v naší škole podle platného rozvrhu hodin

včetně skupinové a kolektivní výuky (VO, TO, HN, KH, orchestry, kapely)

Cantando – výuka bude probíhat ve skupinkách max. 6 žáků. Bližší informace obdržíte od pana učitele Kudrnky.

Žák, který se účastní vzdělávání ve skupině více než 10 žáků, s výjimkou dítěte do 6 let věku, prokáže, že:

a)

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Bližší informace o nutnosti prokazování výše uvedeného, velikosti skupin a vzor čestného prohlášení vám předají učitelé kolektivní výuky elektronickou cestou (emailem).

Ostatní hygienická opatření zůstávají nadále platná (roušky, respirátory, rozestupy, dezinfekce, větrání…).

 

Ve Skutči 20. května 2021 Jan Papež

ředitel školy

Datum vložení: 26. 5. 2021 13:04
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2021 13:07
Autor:

Naši podporovatelé