ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Zápis ze shromáždění členů 8.9.2014

Zápis ze shromáždění členů 8.9.2014

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při základní umělecké škole Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim.
Zápis ze shromáždění členů 8. 9. 2014 v 16:00 hodin
Schválený program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, zpráva o činnosti.
2. Zpráva o hospodaření.
3. Různé, diskuse.
4. Schválení hospodaření, příspěvků a závěr.

1. úvodní slovo ředitele školy Jana Papeže, představení pedagogického sboru,
novinky ze školy: rekonstrukce WC, nová učebna souborů a Hudební nauky

  • úvodní slovo předsedy SRPDŠ Jaroslava Kyncla, přivítání členů a zástupce zřizovatele
  • představení členů výboru: Marie Hřebíková, Eliška Pečenková, Petr Jirásko (revizor),

Jiří Doležal (jednatel), Jaroslav Kyncl (předseda)
2. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za uplynulé období

  • zůstatek účtu SRPDŠ k 31.12. 2013 76905,- Kč
  • zůstatek účtu SRPDŠ k 31. 8. 2014 činí 91310,35 Kč, pokladní hotovost 4.831,- Kč
  • vybrané členské příspěvky ve školním roce 2013/14 činí 23400,-Kč
  • použití finančních prostředků SRPDŠ k financování darů absolventům školy, příspěvek na soustředění (stravné, cestovné), soutěže (startovné, stravné, cestovné), doprava žáků na koncerty, pořádání Skutečského slavíka

3. hledá se nový zájemce o funkci pokladníka SRPDŠ, paní Božena Nováková rezignovala na funkci pokladní. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Bez připomínek.
4 . Shromáždění členů schválilo:

  • hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok
  • členský příspěvek ve výši 100,-Kč, beze změn za stávajících podmínek

Seznam přítomných viz. přiložená prezenční listina
Zapsal: Jaroslav Kyncl

Datum vložení: 8. 9. 2014 12:06
Datum poslední aktualizace: 13. 1. 2021 12:08

Naši podporovatelé