ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Zápis ze shromáždění členů 19. 10. 2021

Zápis ze shromáždění členů 19. 10. 2021

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ V. Nováka ve Skutči, IČO 70833257

Zápis ze shromáždění členů 19.10.2021 v 17:30

Schválený program jednání:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Představení členů výboru.
3. Schválení hospodaření a příspěvků.
4. Diskuse.
5. Závěr.

 1. Předseda výboru přivítal všechny přítomné, poděkoval řediteli a učitelům školy za příkladné zvládnutí omezení výuky během vládních nařízení a uzavírek kvůli pandemii Covid 19 a představil program shromáždění.
 2. Předseda výboru představil členy výboru a dal o něm hlasovat:

Předseda spolku: PETR JIRÁSKO
Zástupce předsedy: JOSEF DVOŘÁK

Revizor spolku: KAROLÍNA BERÁNKOVÁ

Členové výboru: MARIE HŘEBÍKOVÁ, MARTIN HENYCH

Pokladník: EVA BÁRTOVÁ

Souhlas se složením výboru vyjádřili hlasováním všichni přítomní, kromě jedné, která se zdržela.

 1. Předseda výboru seznámil přítomné se zrušením bankovního účtu v Komerční bance a vznikem nového účtu v Raiffeisenbank: 2727948002/5500, zůstatek ke dni 19.10.2021 činí
  44 261,25 CZK.
  Jediným výdajem v letošním roce byl příspěvek na trička pro absolventy ZUŠ 24.06.2021
  ve výši 6.352,50 CZK.
  Shromáždění členů jednomyslně schválilo nezměněnou výši členského příspěvku 100 Kč. 

 

 1. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Bez připomínek.

 

 1. Předseda výboru předal slovo řediteli školy, který poděkoval všem přítomným za podporu a spolupráci v době pandemie, za účast na dnešním shromáždění členů, popřál všem bezproblémový a úspěšný školní rok a shromáždění ukončil.

Seznam přítomných viz. přiložená prezenční listina.

Zapsal: Petr Jirásko

Datum vložení: 27. 10. 2021 6:37
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2021 6:38

Naši podporovatelé