ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Podmínky provozu školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 1. září 2020 výuka v základních uměleckýchškolách v obvyklém režimu, za dodržení následujících hygienických pravidel:

  • Osobní přítomnost ve vyučování bude umožněna pouze žákům a zaměstnancům školy nevykazujícím příznaky nákazy COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu). V případě zjištění těchto příznaků, bude postupováno podle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.
  • Všem osobám s výjimkou žáků a zaměstnanců školy je zakázán vstup do budovy školy, dalším osobám bude vstup povolen pouze se souhlasem vedení školy a za dodržení níže uvedených hygienických opatření. Další      výjimka se vztahuje na doprovázející osoby žáků ve dnech od 1. do 4. září 2020 za účelem domluvy rozvrhu hodin, a po celý školní rok jedné osobě doprovázející žáka přípravného studia, těmto osobám bude vstup do budovy umožněn za dodržení následujících hygienických opatření.
  • Každá osoba při vstupu do budovy provede dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici u vchodu. Možnost dezinfekce je dále v každé učebně a na toaletách.
  • Žáci ani zaměstnanci školy nemusí při pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (roušku), ale doporučujeme dodržovat rozestupy nejméně 1,5 m všude tam, kde to prostorové poměry dovolí.
  • Žáci a doprovázející osoby (vyjímka viz. výše) se v budově sdržují jen po dobu nezbytně nutnou pro absolvování výuky dle platného rozvrhu hodin.
  • Povrchy často používaných předmětů (kliky dveří, lavice, zábradlí apod.) budou pravidelně opakovaně dezinfikovány, a všechny prostory školy pravidelně větrány po dobu nejméně 5 minut v souladu s manuálem MŠMT. Toto zajišťují určení zaměstnanci školy (uklizečka, pedagogové).
  • Dbejte pokynů zaměstnanců školy.

Jan Papež
ředitel školy
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Datum vložení: 28. 9. 2020 12:31
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 12:32
Autor:

Naši podporovatelé