ZUŠ V. Nováka Skuteč
ZUŠ V. Nováka Skuteč

Pozor

Obnovení prezenční výuky 1 na 1

Informace pro zákonné zástupce žáků.

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 dojde k částečnému obnovení prezenční výuky v naší škole, takzvaná výuka jeden na jednoho (pouze jeden žák a jeden učitel v učebně).

Forma výuky

Prezenční výuka bude obnovena ve všech individuálně vyučovaných předmětech hudebního oboru. A individuální konzultace kolektivních předmětů (taneční obor, výtvarný obor). Nabídku a parametry individuálních konzultací vám sdělí vaši učitelé na základě předchozího průzkumu zájmu.

Distanční formou bude nadále probíhat výuka všech kolektivních předmětů (VO, TO, HN, orchestry, kapely, komorní hra, Cantando). Dále bude distančně realizována výuka, pokud bude žák nebo učitel v karanténě a projeví o tuto výuku zájem.

Rozvrh hodin

S ohledem na zajištění bezpečnosti, může docházet ke změnám rozvrhu hodin. O případné změně, vás bude informovat váš učitel.

Hra na nástroj, která je vyučována ve skupinkách dvou a více žáků současně, bude do odvolání organizována tak, že žáci budou vyučováni individuálně a délka vyučovací hodiny bude 20 minut.

Vstup do budovy školy a hygienická opatření

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Žáci vstupují do budovy nejdříve 5 minut před začátkem jejich hodiny. Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy. Při vstupu do budovy si všichni povinně dezinfikují ruce desinfekčním gelem (bude k dispozici u vchodu). Ve všech prostorách školy a před budovou školy dodržujte odstupy 2 metry. Všechny osoby v budově školy mají zakryté dýchací cesty respirátorem typu FFP2 nebo vyšším, žáci mladší 15 let používají chirurgické roušky. Zaměstnanci školy jsou pravidelně preventivně testováni na COVID-19. Při hře na dechové nástroje žáci nemusí mít roušku, při zpěvu používají ochranný štít a dodržují největší možné rozestupy podle prostorových podmínek třídy, nejméně však 2 metry. Všechny prostory školy, ve kterých se pohybují lidé, jsou v době jejího provozu pravidelně větrány, nejméně jednou za 30 minut po dobu nejméně 5 minut. Třetím osobám je vstup umožněn pouze v nezbytně nutných případech a pouze se souhlasem vedení školy. Řiďte se pokyny zaměstnanců školy.

Všechna výše uvedená opatření platí i na pobočce Proseč.


 

Ve Skutči 9. dubna 2021 Jan Papež v.r.

ředitel školy

Datum vložení: 9. 4. 2021 16:47
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 19:30
Autor:

Naši podporovatelé